Z Mieszkańcami i Dla Mieszkańców
Kanał RSS Twitter Kanał YouTube

W trosce o bezpieczne wakacje

Straż miejska w gotowości w przed wakacjami! Każde lato w Gdańsku to tłumy turystów (także zagranicznych) oraz liczne imprezy i wydarzenia społeczno-kulturalne. Aby zapewnić komfort oraz dobry nastrój zarówno gościom jak i mieszkańcom, funkcjonariusze zaplanowali szereg działań, dzięki którym w mieście powinno być bezpieczniej i spokojniej.

Celem działania straży miejskiej jest zapewnienie porządku publicznego. Dlatego też funkcjonariusze będą reagować na wszelkie przejawy lekceważenia przepisów. Zapowiadają skuteczne egzekwowanie prawa.

W sezonie na ulicach Gdańska pojawią się dodatkowe patrole, które będą pełniły służbę do późnych godzin nocnych. Zaplanowano także wspólne działania z policją.

W Grodzie nad Motławą można będzie spotkać patrole: piesze, rowerowe, zmotoryzowane, na skuterach i w łodzi motorowej. Tam gdzie zazwyczaj pojawia się najwięcej zagranicznych turystów, będą strażnicy, którzy biegle mówią po angielsku lub niemiecku. Do realizacji zadań przewidziano zaangażowanie: 178 funkcjonariuszy, 20 radiowozów, 12 rowerów, 8 skuterów oraz jednej łodzi motorowej. Szczególną ochroną objęte zostaną rejony: Starego i Głównego Miasta, dworców PKP i PKS, Pasa Nadmorskiego (Jelitkowo, Brzeźno, Stogi) oraz ogrodu zoologicznego.

Główne zadania patroli straży miejskiej to:
– reagowanie na przypadki zakłócania ładu i porządku publicznego,
– udzielanie pomocy osobom poszkodowanym i potrzebującym,
– reagowanie w sytuacji naruszania zapisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości,
– egzekwowanie przepisów związanych z opieką nad zwierzętami,
– kontrole stoisk handlowych i punktów gastronomicznych,
– podejmowanie interwencji wobec osób, które nie przestrzegają zakazu chodzenia po wydmach, rozpalają ogniska w miejscach niedozwolonych lub zanieczyszczają środowisko.

Patrol wodny będzie pełnił służbę w rejonie Motławy, Martwej Wisły i Śmiałej Wisły. Funkcjonariusze mają zwracać szczególną uwagę na:
– osoby, które kąpią się w miejscach niedozwolonych,
– nieletnich, pozostawionych bez opieki,
– zaśmiecanie środowiska naturalnego,
– niszczenie urządzeń brzegowych i przeciwpowodziowych,
– nabrzeżne stoiska handlowe (pod kątem zezwoleń, świadectw lekarskich i stanu sanitarno-porządkowego),
– mienie społeczne i prywatne bez nadzoru lub niedostatecznie zabezpieczone.

Mimo braku zajęć w szkołach, także latem straż miejska będzie realizowała z młodzieżą swoje programy profilaktyczne: Miasteczko Ruchu Drogowego, Postępowanie ze zwierzętami oraz Bezpieczne wakacje.

Na potrzeby dużych imprez kulturalnych, a także Jarmarku świętego Dominika, który odbędzie się w dniach 26 lipca – 17 sierpnia 2014 roku, opracowane zostaną indywidualne plany zabezpieczenia.

Podsumowanie działań i ocenę pracy funkcjonariuszy w czasie tegorocznego sezonu letniego kierownictwo Straży Miejskiej w Gdańsku zaplanowało na połowę września 2014 roku.

Poprzedni artykułTajemnicze kadry Następny artykułNieprzytomny przy ul. Lektykarskiej