Z Mieszkańcami i Dla Mieszkańców
100 Lat Niepodleglej Polski Kanał RSS Twitter Kanał YouTube

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w listopadzie 2013 roku
Listopad 2013

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 783
Naruszenie ładu i porządku publicznego 58
Niszczenie zieleni i szkody leśne 32
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 169
Zanieczyszczenie terenu przez psy 15
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 0
Nielegalny handel 91
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 1215
Tytoniowe 597
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 96
Wobec osób bezdomnych 47
Nielegalne plakatowanie i graffiti 10
Wobec nieletnich 553
Działania profilaktyczne w szkołach 205
Wykroczenia drogowe 3102
Założone blokady 136
Usunięte pojazdy nieużytkowane 3
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 61
Przeciwko obyczajowości 144
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 4
Suma 7321
Poprzedni artykułZ Mieszkańcami i dla Mieszkańców Następny artykuł142. rocznica urodzin Marszałka Piłsudskiego