Z Mieszkańcami i Dla Mieszkańców
Kanał RSS Twitter Kanał YouTube
Archiwum miesięczne: Październik 2013
Akcja Znicz

Akcja Znicz

Niemal 200 strażników nadzorować będzie utrzymanie ładu i porządku w pobliżu cmentarzy. W związku ze zmianą organizacji ruchu drogowego w okresie Wszystkich Świętych działania 92 patroli zorientowane będą w szczególności na zapewnienie drożności dróg dojazdowych, bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz zapobieganie dewastacji infrastruktury i poboczy dróg. Wszystkich wybierających się na nekropolie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi... Czytaj całość
Podsumowanie akcji „Bezpieczna dzielnica”

Podsumowanie akcji „Bezpieczna dzielnica”

Na terenie gdańskiej dzielnicy Piecki-Migowo przeprowadzono działania „Bezpieczna dzielnica” Władze Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” zwróciły się do Referatu V Straży Miejskiej w Gdańsku o wsparcie w kwestii częstych wykroczeń drogowych jakich dopuszczają się mieszkańcy, braku należytej kontroli nad psami, spożywaniem alkoholu, a także problemem z bezdomnymi, którzy coraz częściej śpią na klatkach schodowych. Funkcjonariusze Straży Miejskiej... Czytaj całość
Prezydencka wizyta na Żabiance

Prezydencka wizyta na Żabiance

Funkcjonariusze Straży Miejskiej pełnili dyżur podczas spotkania Prezydenta Gdańska z mieszkańcami osiedla Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia. Spotkanie, będące częścią cyklu „Mój dom, moja dzielnica, moje miasto”, odbyło się 23 października w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Subisława 22. Podczas spotkania mieszkańcy mieli okazję skorzystać z wiedzy pracowników... Czytaj całość
Targ Rybny na widelcu

Targ Rybny na widelcu

Straż Miejska w Gdańsku sprawdza uczciwość właścicieli lokali gastronomicznych. W dniu 22 października, w godz. 10.00 – 12.00 w siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku odbyło się spotkanie dotyczące poprawy stanu sanitarno – porządkowego punktów do gromadzenia odpadów w rejonie starego miasta. Przewodnim tematem spotkania było rozwiązanie problemów dotyczących miejsc gromadzenia odpadów w rejonie Targu Rybnego... Czytaj całość
Akcja "Bezpieczna dzielnica"

Akcja „Bezpieczna dzielnica”

W dniach 23 – 25 października Referat V Straży Miejskiej prowadzi intensywne działania w rejonie dzielnicy Piecki-Migowo. Funkcjonariusze Straży Miejskiej wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a także przy wsparciu Policji prowadzą wzmożone działania skupione wokół wykroczeń porządkowych mających miejsce w obrębie dzielnicy Piecki-Migowo. Akcja prowadzona jest z inicjatywy władz Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena”, które... Czytaj całość
Strefa zamieszkania

Strefa zamieszkania

Straż Miejska w Gdańsku przypomina o przepisach obowiązujących w strefie zamieszkania. W momencie wjazdu do strefy zamieszkania zdefiniowane w prawie drogowym pojęcia „drogi”, „przejścia dla pieszych” tracą swe znaczenie. W takiej sytuacji pieszy korzysta z całej szerokości drogi i  ma pierwszeństwo przed pojazdami. Dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego w strefie zamieszkania obowiązuje prędkość... Czytaj całość