Z Mieszkańcami i Dla Mieszkańców
Kanał RSS Twitter Kanał YouTube

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w sierpniu 2012 roku
Sierpień 2012

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 858
Naruszenie ładu i porządku publicznego 37
Niszczenie zieleni i szkody leśne 371
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 335
Zanieczyszczenie terenu przez psy 58
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 37
Nielegalny handel 193
Kontrole placówek handlowych 2
Alkoholowe 2509
Tytoniowe 555
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 105
Wobec osób bezdomnych 56
Nielegalne plakatowanie i graffiti 5
Wobec nieletnich 213
Działania profilaktyczne w szkołach 7
Wykroczenia drogowe 2051
Założone blokady 145
Usunięte pojazdy nieużytkowane 1
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 61
Przeciwko obyczajowości 93
Osoby przekazane Policji 2
Zabezpieczenie imprez 7
Suma 7701
Poprzedni artykułSprzątanie świata ze strażnikami Następny artykułChciał okraść Św. Józefa