Z Mieszkańcami i Dla Mieszkańców
Kanał RSS Twitter Kanał YouTube

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w listopadzie 2011 roku
Listopad 2011

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 1653
Naruszenie ładu i porządku publicznego 46
Niszczenie zieleni i szkody leśne 128
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 278
Zanieczyszczenie terenu przez psy 36
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 31
Nielegalny handel 59
Kontrole placówek handlowych 6
Alkoholowe 1795
Tytoniowe 898
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 53
Wobec osób bezdomnych 66
Nielegalne plakatowanie i graffiti 13
Wobec nieletnich 383
Działania profilaktyczne w szkołach 407
Wykroczenia drogowe 2819
Założone blokady 401
Usunięte pojazdy nieużytkowane 5
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 22
Przeciwko obyczajowości 384
Osoby przekazane Policji 1
Zabezpieczenie imprez 1
Suma 9485
Poprzedni artykułMikołajki 2011 Następny artykułSylwestrowe strzały