Z Mieszkańcami i Dla Mieszkańców
Kanał RSS Twitter Kanał YouTube

Straż Miejska w Gdańsku wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku rozpoczyna kampanię społeczno – edukacyjną na rzecz poszerzenia stopnia świadomości ekologicznej mieszkańców.

Celem kampanii jest zmniejszenie zanieczyszczenia terenów miejskich i przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego.

Problem związany z zanieczyszczaniem aglomeracji miejskich i płynącego z tego tytułu zagrożenia utraty naturalnych i sztucznie zaaranżowanych terenów zielonych jest na tyle poważny, iż stosowanie środków doraźnych nie jest już wystarczającym działaniem zaradczym.W strukturze Straży Miejskiej w Gdańsku, istnieją referaty, które na co dzień reagują na nieprawidłowości związane z lokalnymi zanieczyszczeniami terenów podejmując interwencje dotyczące głównie: zanieczyszczeń terenów miejskich (placów, dróg, terenów zielonych), niszczenia zieleńców przez parkujące samochody, dzikich wysypisk śmieci, zanieczyszczeń terenu wynikających z zaniedbań właścicieli posesji oraz zanieczyszczeń powodowanych przez liczne zakłady produkcyjny i usługowe znajdujące się na terenie miasta. Poważnym problemem jest też zwykła niefrasobliwość osób zaśmiecających odpadami pozostałymi po zwykłej konsumpcji (opakowania po produktach spożywczych, niedopałki papierosów) oraz z tytułu niedopełnienie obowiązku właściciela psa w zakresie usunięcia nieczystości po swoim pupilu.

Kampania ma na celu uświadomić problem i dotrzeć do jak największej liczby odbiorców (mieszkańców i turystów odwiedzających nasze miasto)  poprzez ekspozycję plakatów w środkach komunikacji SKM.

Plakaty poruszają tematykę potrzeby ochrony zieleni w mieście i poza nim (parki i lasy), nielegalnej wycinki lasów, niszczenia ściółki poprzez nielegalny wjazd samochodem i quadem do lasów, problem zanieczyszczonych wód i nielegalnych wysypisk śmieci oraz konieczność segregacji odpadów.

Projekt został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Poprzedni artykułKompletnie pijana matka opiekowała się małym dzieckiem Następny artykułPodejrzane skarpety